• 031.426.02.60
 • scoalanr1_stefanesti@yahoo.com
 • Corp A – Șoseaua Ștefăneșt nr. 147
 • Mesajul diectorului

  MESAJUL DIRECTORULUI

  În fiecare an venirea toamnei înseamnă şi deschiderea noului an şcolar, iar emoţiile pun stăpânire în aceeaşi măsură peste toţi, fie că sunteţi elevi, părinţi sau profesori.

  Fiecare ne amintim emoţia reîntâlnirii colegilor, sentimentul pe care îl aveam când intra un nou profesor în clasă sau mirosul caietelor şi al cărţilor noi. Acum este rândul celor mai tineri dintre noi să trăiască aceste experienţe şi să îşi creeze propriile amintiri.

  Prof. Stefan Cristian, Director

  Ne dorim ca şi în acest an şcolar partene­r­iat­ul şcoală-fam­i­lie-co­mu­ni­tate locală să funcţioneze pen­tru a vă spri­ji­ni  în lun­gul drum al formării. Cadrele di­dac­tice îşi cunosc mi­s­i­unea, aceea de a vă îndruma spre calea cunoaşterii prin or­ga­ni­zarea de lecţii antrenante, atrac­tive, de a vă con­sil­ia în valorificarea pro­pri­ilor voastre resurse pen­tru a alege cea mai bună cale  în viaţă. Părinţii au mi­s­i­unea de a co­lab­o­ra cu şcoala prin suprave-gherea frecvenţei copiilor la orele de curs şi prin mon­i­tor­izarea com­por­ta­men­tu­lui acestora în afara şcolii.

  Autorităţile locale, conştiente fiind că investiţia în educaţie este garanţia unui viitor performant, s-au implicat fără rezerve în sectorul educaţional, astfel: a fost achiziţionat Catalogul electronic, care va permite o şi mai bună cunoaştere din partea părinţilor a evolutiei şcolare a elevului, în fiecare clasa se va monta câte un video-proiector, fiecare învăţător şi diriginte va primi un laptop, reuşind astfel să oferim elevilor lecţii de şi mai bună calitate.

  Depinde de noi – părinţi, profesori, autorităţi publice – să facem tot posibilul ca amintirile şi experienţele acestor tineri pe băncile şcolii să fie dintre cele mai plăcute şi mai utile.
  Dorim să avem tineri bine pregătiţi, capabili să răspundă noilor provocări pe care le va genera societatea. De aceea este nevoie ca noi, în primul rând, să tratăm cu cea mai mare responsabilitate aspectul educaţiei lor.
  Şi vă îndemn şi pe voi, dragi elevi, să luaţi aminte la învăţăturile părinţilor şi ale dascălilor dumneavoastră, pentru că este utilă experienţa dobândită prin forţele proprii, dar şi mai important este să preluaţi corect de la cei mai mari valorile pe care vi le trasmit, cunoştinţele pe care le-au dobândit ei de-a lungul vremii.
  Vă doresc să aveţi un an uşor, cu rezultate din cele mai bune bune pentru sine şi, la momentul bilanţului, să daţi motive de mândrie celor care v-au îndrumat!
  În incheiere vreau să mulţumesc autorităţii publice locale, Consiliului Local, în persoana domnului primar Ştefan Robert, pentru sustinerea învăţământului de pe raza comunei.

  Mult succes!

  Misiune

  Şcoala Nr. 1 Ştefăneştii de Jos  este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate. Şcoala din Ştefăneşti este o şcoală care militează pentru dreptul la educaţie a fiecărui copil, pentru atractivitatea  procesului didactic, pentru  evitarea absenteismului şi abandonului şcolar.  Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecarui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.

  Întrebări fregvente

  Investim multă grijă și pregătire continuă în privință relaționării adult – copil. Urmărim validarea emoțiilor inițial, urmata de ghidarea comportamentala. Copiii beneficiază de un mediu de activitate prietenos, încadrat de un regulament al clasei.

  Viziune

  Şcoala noastră promovează în permanenţă calitatea actului instructiv educativ, valorificând potenţialul fiecărui elev în vederea adaptării cu succes în viaţa reală, după următorul motto:

  ,,Părinţi, profesori, elevi, împreună pentru o şcoală mai bună !,,

  Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența vizitatorilor pe acest website, pentru a înțelege traficul și audiența noastră. Înainte de a continua navigarea, te rugăm să parcurgi Politica de Confidențialitate.
  Skip to content